logo

Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về phòng cháy chữa cháy với nhà ở, cơ sở kinh doanh

Nội dung

Về điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy với nhà ở, Điều 16 dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nêu rõ, hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng đảm bảo an toàn phòng cháy. Chất dễ cháy nổ phải để xa nguồn nhiệt, nguồn lửa;

Có giải pháp thoát nạn, chuẩn bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp điều kiện thực tế; Thực hiện tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy với nhà phải đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, dự thảo cũng bổ sung điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy với nhà ở kết hợp kinh doanh, gồm: Đảm bảo các điều kiện ở trên; Có giải pháp ngăn chát giữa các khu vực để ở và khu vực kinh doanh cũng như giải pháp thoát nạn khi có cháy xảy ra.

Trong việc sử dụng điện, Điều 19 dự thảo yêu cầu cá nhân, hộ gia đình sử dụng điện phải: Lắp đặt, sử dụng các thiết bị điện đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về an toàn điện; Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ gây cháy, nổ do điện trong suốt quá trình sử dụng điện.

Trong khi đó, Luật hiện hành chỉ quy định về phòng cháy về việc sử dụng điện, thiết bị và dụng cụ điện với: Nhà máy điện, lưới điện; Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống điện và thiết bị điện; Thiết bị, dụng cụ điện được sử dụng trong môi trường nguy hiểm về cháy, nổ; Cơ quan, tổ chức và cá nhân cung ứng điện.

Đặc biệt, Dự thảo còn điều chỉnh một số yêu cầu cơ bản về phòng cháy đối với cơ sở kinh doanh. Theo đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động thương mại, địa điểm làm việc, công trình phải bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy sau:

Có biện pháp phòng cháy như thực hiện và duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt; trang bị phương tiện phòng cháy; kiểm tra phát hiện sơ hở, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy; Có quy định, nội quy về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;

Bảo đảm an toàn phòng cháy đối với từng loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh: Có phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hệ thống kỹ thuật; hệ thống liên lạc; thiết bị truyền tin báo cháy, sự cố, hệ thống cập nhật, khai báo dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; giải pháp ngăn cháy, chống khói, thoát nạn. Có phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Có lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở.

Ngoài ra, Điều 5 dự thảo Luật nêu rõ, người đứng đầu cơ sở trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm lập, quản lý hồ sơ về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý; khai báo, cập nhật cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy…

Bài viết khác

Hướng Dẫn Sử Dụng Bình Chữa Cháy Đúng Cách

Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về phòng cháy chữa cháy với nhà ở, cơ sở kinh doanh